Zařizování mého studia v cizí zemi

...aneb jak jsem krmil ouřednickýho šimla.

14.11.2004    - začátek vyhledávání vhodných předmětů
13. 1.2005    - schválení porovnání předmětů tutorem ústavu
 2. 2.2005    - schválena žádost o individuální studijní plán (celkem už moje druhá modifikace) zápis do 10.semestru
 9. 3.2005    - schválen Antragsformular a Studienvertrag fakultním koordinátorem
15. 3.2005    - podepsán Transcripts of records a Studienvertrag proděkanem fakulty
16. 3.2005 9:43 - podepsán Studienvertrag fakultním koordinátorem
16. 3.2005 13:11 - Schválen Studienvertrag univerzitním koordinátorem
13. 4.2005 12:15 - vyplněn registration form for incomings
14. 4.2005 10:18 - zařazen do rektorátní databáze ERASMUS
20. 4.2005 18:07 - doplnění (aktualizace) formuláře databáze Erasmus
27. 4.2005 15:24 - kladné vyjádření vestfálské univerzity (e-mail)
10. 5.2005    - potvrzena účast v jazykovém kurzu EUROsprachKurs
12. 5.2005    - podepsán Studienvertrag Fachbereitskoordinátorem v Cáchách
24. 5.2005    - Katharina Brune - kancléř rektora RWTH Aachen - odeslala Studienvertrag zpět do ČR
30. 5.2005    - dorazil Studienvertrag do Poděbrad
 9. 6.2005 9:50 - zřízena kopie kompletně podepsaného Studienvertrag a předána fakultnímu koordinátorovi
         - tímto je práce fakultního koordinátora zavrąena
20. 6.2005    - do Poděbrad dorazil dopis Zullassung zum Einschreibung (povolení k zápisu)
21. 6.2005 14:00 - informační schůzka účastníků ERASMUS Oddělení zahraničních styku rektorátu ČVUT
22. 7.2005 13:00 - podepsání finanční dohody

Itinerář ERASMUS (co dělat)

Před ODJEZDEM

Po PŘÍJEZDU

Po NÁVRATU